Hudební kurzy

Pondělí

8:00 - 14:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
13:00 - 17:30
Klavír s Annou Hradeckou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
15:00 - 18:00
Kytara pro děti 3-15 let s Kateřinou Jegorovovou

Úterý

8:00 - 19:00
Výuka hry na housle pro děti od 3 let s Janou Hrabaňovou
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
10:15 - 11:00
Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou
11:00 - 14:00
Housle podle SUZUKI s Annou Dolečkovou
11:15 - 12:00
Hrátky s bubnem pro děti od 1 roku. Písničky, cvičení a tanečky pro celkový rozvoj smyslů,jemné a hrubé motoriky aj. s Marií L. Novotnou
12:00 - 18:30
Klavír a hlasová cvičení s Blankou Laurychovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým

Středa

8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
8:00 - 19:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
9:00 - 9:45
Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou
11:00 - 11:45
Malý muzikant pro děti od 1,5 do 4 let s Jarmilou Bezděkovou Mückovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým

Čtvrtek

8:00 - 9:00
Housle podle SUZUKI s Jiřím Sládkem
8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
13:00 - 19:00
Klavír s Kryštofem Suchým
14:00 - 18:00
Klavír s Annou Hradeckou
16:30 - 18:00
Housle podle SUZUKI s Annou Dolečkovou

Pátek

8:00 - 19:00
Housle podle Suzuki s Janou Hrabaňovou
12:00 - 18:00
Klavír s Annou Hradeckou
12:00 - 18:00
Klavír s Kryštofem Suchým

Kontakty

Anna Dolečková
Telefon: 723 342 491
Anna Hradecká
Telefon: 604 626 276
Blanka Laurychová
Telefon: 777 299 937
Jana Hrabaňová
Telefon: 737 347 567
Jarmila Bezděková Mücková
Telefon: 736 759 173
Jiří Sládek
Telefon: 608 959 737
Kateřina Novotná Jegorovová
Telefon: 776 774 205
Kryštof Suchý
Telefon: 608 583 344
Marie L. Novotná
Telefon: 736 537 019